Image Image Image Image Image

Jaakko Rönkkö

Taiteeni aihe on piirros ja tila. Toteutan annettuun tilaan piirroksia, jotka ovat usein monumenttikokoisia. Ajattelen piirtämisen ruumiilliseksi perustoiminnaksi, joka lähtee pienimuotoisesta, kirjoitusmaisesta piirtämisestä ja ulottuu performanssina toteutettuun tilassa liikkumiseen.

 


 

Ansioluettelo – Curriculum Vitae