Image Image Image Image Image

INFO 2019

BALTIG DRAWING II
23.8.-14.9.2019
Avajaiset torstaina 22.8. klo 17-19. Näyttelyn avaa kansanedustaja Niina Malm.

Kulttuuritalo Virta
Imatran taidemuseo
Virastokatu 1, 55120 Imatra

 

 


 

BALTIC DRAWING II

Baltic Drawing I näyttely käsitteli laajasti Baltian maiden piirustustaidetta. Tässä näyttelyssä painopiste on suomalaisessa piirustustaiteessa kuitenkin niin, että muut Balttian maat ovat mukana Tanskaa lukuunottamatta. Syy tällaiseen kokoonpanoon on yksinkertaisesti siinä, että Imatralta loppunut kuvataiteen koulutus on jättänyt korvaamattoman aukon kaupungin kulttuurielämään. Samalla kun Saimaan ammattikorkeakoulu lopetti Imatran koulutuksen loppui yli 60 vuotta jatkunut Imatran taideyhdistyksen ja koulun yhteistyö. Baltic Drawing II näyttelyssä on useita Imatralta valmistuneita tai täällä opettaneita taiteilijoita. Näyttely on tarkoituksella tiivis ja monipuolinen kuvaus aikamme piirustustaiteesta. Samalla se on osoitus Imatran koulutuksen korkeasta tasosta ja valtakunnallisesta merkityksestä.

Taiteen uusi ilmaisu on virrannut maahamme useimmin erilaisten ismien kautta. 1960-luvulla maahamme rantautunut informalismi perustui aiempia ismejä voimakkaammin puhtaaseen ilmaisuun. Maaliskuun ryhmä edusti tätä taiteen aikajaksoa maassamme. Ulla Rantanen oli ryhmän taiteilijoista eniten piirtäjä. Hänet voidaan nähdä henkilönä, jonka käsissä piirustus nousi itsenäiseksi taidemuodoksi. Keskustelin hänen ja museonjohtajan Eero Laajon kanssa ja sovimme, että näyttelyyn otetaan Ulla Rantasen vahvaa ilmaisukautta edustava, Imatran taidemuseon teos.

Toinen maaliskuun ryhmän voimahahmo oli Jaakko Sievänen ( 1932 – 2013 ). Sievänen oli loistava piirtäjä, mutta myös hänen maalauksissaan piirtäminen oli vahvasti läsnä. Sieväsen pitkä rehtori- ja opettajajakso Kuvataideakatemiassa oli merkittävä uuden sukupolven taiteilijoiden kannalta. Jaakko Sieväsen vaimon Outin ansiosta Imatran näyttelyssä on mahdollisuus saada ulottuvuutta oman sukupolvensa mestariin.

Nykyisistä Taideyliopiston Kuvataideakatemian piirustuksen opettajista näyttelyssä on mukana Stig Baumgartner ja Pernilla Lindholm Czapnik. Kuvataideakatemiassa opettava Radoslaw Gryta on tehnyt Imatralla merkittävän työn piirtämisen eteen. Gryta on veistäjänä suuren koon mestari ja sama ote ilmenee hänen piirustuksissaankin. Grytan kädenjälki näkyy näyttelyssä monien hänen oppilaidensa kautta, mutta Imatralla koulutuksen saaneiden taiteilijoiden osuus näyttelyssä toki juontaa pidemmällekin: esimerkiksi Arto Nurron niukoissa lyyrisissä piirustuksissa ja Kaisa Juntusen mielen tuolla puolen liikkuvissa pienissä merkinnöissä piirustustaiteen mahdolisuudet ilmenevät moni-ilmeisinä. Taidekoulun piirustusillat ovat olleet silta menneeseen aikaan – aikaan, jolloin koulu aloitti Imatran taideyhdistyksen piirustuskouluna. Taideyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Marja-Leena Kurittu on ollut eräs aktiivisista iltapiirtäjistä.

Puolalaistaustaisen Radoslaw Grytan ohella maa on edustettuna näyttelyssä Krakovan ja Gdanskin taideakatemioiden piirtäjien kautta. Gdanskin akatemian professori Janina Rudnickalta on näyttelyssä videotaidetta hyödyntävä teoskokonaisuus. Jaakko Rönkkö, eräs maamme tunnetuimmista piirtäjistä tuo näyttelyyn niinikään videotallenteena toteutetun Viljandin projekstinsa. Liettuan edustaja Marija Marcelionyte on Vilnan taideakatemian grafiikan professori, kun taas Latviaa edustava Sanda Skujina on maansa nuorta taiteilijapolvea. Milanossa asuva taiteilija on valmistunut Latvian taideakatemiasta. Skujinan balettitanssijatausta näkyy kehollisuuden muodossa hänen suurissa teoksissaan. Marko Mäetamm on eräs Viron nykytaiteen tunnetuimmista tekijöistä. Hän on monipuolinen ja poikkeuksellisen aktiivinen taiteilija, joka esiintyy tässä näyttelyssä teossarjalla, joka on arkipäiväistä ympäristön havainnointia.

Läheistä naapuria Pietaria ei voi unohtaa, kun puhutaan kuvataiteen traditiosta. Tällä kertaa Pietarin taideakatemian vaikutus näkyy akatemiassa opiskelleiden Svetlana Luninan ja Jan Nevan sekä  Pietarin valtiollisen tekniikka- ja design yliopiston dosenttina toimivan Marina Kuznetsovan piirustuksissa. Näyttelyn taiteilijoista myös Jaakko Rönkkö ja Radoslw Gryta ovat opiskelleet Pietarissa. Teknologia ja design-yliopiston taiteilijoista Kuznetsovan lisäksi mukana näyttelyssä ovat nuori Anastasia Kodatenko ja professori Sergey Borisov. Saksalaisen Alexander Frohbergin näyttelyssä olevat teokset ovat äärimmäisen askeettisia, mutta hänen linkkinsä kautta löytyy kuva monipuolisesta ja tärkeästä saksalaisesta nykytaiteilijasta. Hän voitti muunmuassa vuonna 2016 Kaliningradin grafiikkabiennaalin pääpalkinnon.Toinen Saksan edustaja on Eugenia Jaeger. Sen lisäksi, että hän on arvostettu  taiteilija Jaeger on aktiivinen kansainvälisten näyttelyiden organisoija ja kuraattori. Ruotsin Lars Göran Yeudakimchikov-Malmquistilla on samanlainen rooli maassaan.  Hän on ollut myös pitkään Mariebergissä sijaitsevan Ruotsin grafiikkakeskuksen toiminnasta vastaava.    

Juhani Järvinen

 

 

 

Näyttelyä on tukenut: