Image Image Image Image Image

Enni Vekkeli

Taiteellisessa työskentelyssäni tärkeimpiä tekniikoita ovat video, installaatio, animaatio, piirustus ja kuvanveiston perinteisemmistä materiaaleista kivi. Viimeisimpien teosteni rakennusaine on usein ollut myös savi. Osa teoksista on keraamisia veistoksia, mutta useimmiten saven massa ja materiaalisuus digitalisoituu aineettomaksi, kaksiulotteiseksi animaatioksi. Kun veistos tuodaan tilasta ajan ulottuvuuteen, tulee rytmistä merkittävä elementti. Teokseni kunnioittavat sekä sisällöllisesti, että teknisesti taiteen tekemisen traditiota. Teoksissani asetun vuoropuheluun filosofian ja ekologian kanssa. Pyrin poeettiseen ja tiivistettyyn ilmaisuun jättäen näin tilaa myös katsojan omille tulkinnoille.

 


 

Ansioluettelo – Curriculum Vitae

www.ennivekkeli.com